Cost Engineer

Accountability

Het opstellen van kostencalculaties ten behoeve van de uitvoering van projecten voor hoogspannings-stations en hoogspanningsverbindingen.

De Cost Engineer rapporteert aan de Teammanager PM en werkt vanuit de centrale afdeling PM in meerdere clusters, de focus van de werkzaamheden zijn vooralsnog in het cluster LPN-NW.
Het cluster voert omvangrijke, complexe projecten uit die zich kenmerken door specifieke aandacht voor omgeving en waar mogelijk het combineren van processen en werkzaamheden met andere projecten om zo doelmatig oplossingen in het bestaande hoogspanningsnet te realiseren.

 Je activiteiten zijn o.a.:

  • Je stelt begrotingen op voor projecten op basis van de projectspecificaties, en tijdsplanning en maakt hierbij gebruik van een (Excel) begrotingsmodel.
  • Je beoordeelt opdrachtspecificaties op financiële en inhoudelijke haalbaarheid aan de hand van kostencalculaties; stemt hiervoor af met Projectteam, w.o. Engineers en Planologen.
  • Je vertaalt de door het projectteam opgestelde risico analyse door naar financiële risico's voor programma's of projecten; je levert input in jouw vakdiscipline en helpt met het kwantificeren van de verschillende risico's.
  • Je doet verbetervoorstellen aan het management ten aanzien van voor de Cost Engineer relevante werkprocessen en kostenreductie en voert deze uit.
  • Je draagt bij aan het verder uitdragen en professionaliseren van het vak cost engineering.
  • Operationele taken zoals; begroten, sparren met projectteam