Apply to

Senior Well Engineer

 • Utrecht area
 • Contracting

Als Well Engineer CTOS werk je in een multidisciplinaire en flexibele pool van Well Engineers binnen de business unit CO2 transport en opslagsystemen. Het technisch werk ligt vooral binnen het de zogenaamde opslagen behorende bij het Aramis project. Daarnaast heb je een rol als kennisdrager binnen het Center of Expertise. Een secondment bij operator/partners behoort tot de mogelijkheden.
 
Dit vertaalt zich in de volgende taken en verantwoordelijkheden. Afhankelijk van de werkafspraken met de operator worden deze taken ofwel gedaan door de operator, waarbij de well engineer meer een review rol heeft, dan wel door de well engineer zelf.

 • Evaluatie van de integriteit van bestaande putten; met nadruk op casing en cement kwaliteit.
 • Recompletion van injectie putten: beoordelen van designs en het beinvloeden van de operator op gebied van design keuzes, aannames, kostenschattingen etc. 
 • Vaststellen van workover programma’s ten behoeve van het abandoneren van putten, danwel het ombouwen naar injectoren
 • Aanleveren of reviewen van put gerelateerde input in belangrijke documenten zoals bijvoorbeeld de Aanvraag Opslagvergunning, Decision Support Packages op phase gate besluiten etc.
 • Levert vanuit de eigen discipline input voor het ontwikkelen van monitorings plannen, risico mitigatieplannen, en injectieplannen

CTS Center of Expertise kennisdrager

 • Als kennisdrager zorg je op de hoogte te zijn van de nieuwste technologische ontwikkelingen op het gebied van putten voor CO2 opslag
 • Je draagt deze kennis aktief uit middels deelname aan workshops, converenties, fora etc.
 • Je werkt mee aan het vastleggen van een ‘Wells way of working’ waarin de lessons learned van Porthos en andere projecten worden vastgelegd
 • Je werkt mee aan een leidraad putontwerk en putafsluiting voor CO2 injectie putten

Looking for a new challenge?

We make it work.

Contact us