Apply to

Senior Reservoir Engineer

  • Utrecht area
  • Contracting

Je adviseert de Asset Manager met betrekking tot de volledige levenscyclus van ontwerp tot ontmanteling van het CO2-opslagproject. Je focus ligt hierbij zowel op effecten die in de onmiddellijke nabijheid van de put optreden tijden CO2 injectie als ook op het meer generieke reservoir gedrag. Je werkt hierbij nauw samen met het team van de operator, en met interne specialisten zoals de production engineer en de flow assurance engineer. Daarnaast zijn de volgenden taken onderdeel van deze rol:

  • Het beoordelen van of het zelf uitvoeren van technische analyses ten behoeve van CO2-opslag, onder andere door middel van inventarisatie van putten/reservoirs en berekening van de verwachte opslagcapaciteit en putinjectiecapaciteit. De focus ligt hierbij op effecten die in de onmiddellijke omgeving van de injectieput optreden als ook op de interface tussen de injectieputten en het reservoir.
  • Beoordeling van injectiviteitsberekeningen en het uitvoeren van well test interpretaties en –modelleringen.
  • Vanuit je kennis als Reservoir Engineer geef je input op de aanvraag van opslagvergunningen.
  • Het bouwen van dynamische reservoir modellen inclusief history matching .
  • Het vertegenwoordigen van belangen in opslagprojecten; hierbij komen je kwaliteiten in het managen van stakeholders goed van pas
  • Het volgen van externe, actieve CO2-opslagprojecten in binnen en buitenland. Daarnaast volg je researchprojecten. Je draagt hierdoor bij aan kennisvergaring en kennisdeling op het gebied van Reservoir Engineering voor CO2 opslag binnen het CTOS Center of Excellence en naar de diverse operators en kenniscentra toe.
  • Bijdragen aan subsurface documenten en deliverables, zoals de Ways of Working

Looking for a new challenge?

We make it work.

Contact us