Project Leider

Accountability

Als projectleider begeleid je de nieuwbouw, uitbreiding en vervanging van complexe (elektro)technische installaties. Samen met collega's van Supply Chain Management en het vaste projectteam maak je projectplannen, begeleid je de aanbesteding, selectie van opdrachtnemers, totstandkoming van het uitvoeringsontwerp, ombouwplan en detailplanningen en stuur je op veilige en tijdige inbedrijfname van de installatie.

Geen dag als projectleider Project Execution Area West is hetzelfde. In de ochtend bespreek je via videoconference met het projectteam de projecten in jouw portefeuille en handel je de eerste acties uit dit overleg af. Je verzekert je ervan dat alle startvoorwaarden voor het realisatieplan voor de komende 12 weken behaald zijn. Je bespreekt de highlights voor de week, overlegt welke projectrisico's meer aandacht nodig hebben en besluit om later in de week meer aandacht te geven aan de voortgangsrapportages en afstemming.

De rest van de ochtend werk je aan het risicodossier en projectplan voor een nieuw vervangingsproject op de Tweede Maasvlakte. Na de lunch staat de middag in het teken van locatiebezoek in Krimpen aan de IJssel. Met de bouwleider en lead engineer bespreek je de voortgang en enkele technische issues in het ontwerp van de veldbesturing. Je spreekt met de werkverantwoordelijke over de naleving van ons elektroveiligheidsbeleid op locatie en in de wandelgangen spreek je je evenknie van de opdrachtnemer: er zijn vertragingen in directieleveringen die zijn planning beĆÆnvloeden. In de auto naar huis overleg je telefonisch met het bevoegd gezag over vergunningen en stem je met de RNB de VNB planning af. In de namiddag review je thuis het projectmanagementplan van een van de gegadigden voor uitbreiding van ons station in Beverwijk, volgende week starten de onderhandelingen!

Qualifications

  • Werk en denk je op HBO/WO niveau met minimaal 10 jaar werkervaring;
  • Heb je minimaal 5 jaar recente ervaring met het succesvol leiden van infrastructurele projecten in technisch georiĆ«nteerde organisaties, bij voorkeur in de energiebranche;
  • Werk je al ruime tijd projectmatig conform Prince 2 of IPMA en heb je (ruime) ervaring met verschillende contractvormen;
  • Beschik je over uitstekende communicatieve en onderhandelingsvaardigheden en bent in staat om de activiteiten goed te organiseren en te (laten) plannen;
  • Ben je in staat om mensen voor je te laten werken: samen te werken waar mogelijk en delegeren waar noodzakelijk;
  • Ben je resultaatgericht, professioneel, omgevingsbewust en onafhankelijk;
  • Overzie je jouw projectenportefeuille en bijbehorende risico's en raakvlakken en ben je in staat om relaties op te bouwen om deze te beheersen;
  • Beheers je het Nederlands uitstekend en Engels goed in woord en geschrift;